Skogsägande

1 710 000 ha (ca 79%) ägs av ca 39 000 enskilda privata ägare, varav 38% är kvinnor. 75% av skogsägarna bor i Småland. Antalet skogsägare har minskat med 9% på 12 år och fastigheterna har blivit något större. Medelfastigheten är 33 ha i Jönköpings län, 29,5 ha i Kronoberg och 43,3 ha i Kalmar län.

Staten äger ca 10%, allmänna ägare (kommuner, stiftelser, kyrkan) äger ca 2%, företag äger ca 9%

Enskilda skogsägare köper i stor utsträckning tjänster för tunga och maskinintensiva arbeten. Endast 7% sköter t.ex. föryngringsavverkning själv. Däremot sköter ca 60% av skogsägarna arbeten som att ta hand om vindfällen, hjälpplantering och röjning.