Skogs- och träbranschen

I Småland finns ca 40% av landets anställda inom skog och träindustri.

I skogen har mekanisering och teknikutveckling minskat antalet skogsarbetare men plantering och röjning görs huvudsakligen manuellt. Även på mindre privata fastigheter görs alltmer av skogsarbetet maskinellt och av skogsvårdsföretag. Skogsbruket sysselsätter även ett stort antal personer som utför tjänster för transport, planering, markberedning, plantproduktion, naturvårdsarbete, vägunderhåll m.m.

Träindustrin i Småland är stor och har långa traditioner. De många sågverken levererar råvara till hustillverkare, snickerier, möbelindustri, emballageindustri. En stor del av skogsråvaran transporteras till massaindustrier och sågverk längs kusterna för export med båt till hela världen.