Om oss

Styrelsen för Smålands skogs- och trästrategier

 • Helena Jonsson, ordförande, Länsstyrelsen Jönköpings län
 • Christel Gustafsson, ordförande, Region Kronoberg
 • Maria Arnholm, Länsstyrelsen Kronobergs län
 • Jerker Bergdahl, Skogsstyrelsen
 • Anders Friberg, LRF
 • Lars-Ove Johansson, Södra
 • Patrik Kinnbom, Region Jönköpings län
 • Håkan Koran, GS-facket
 • Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet
 • Helena Nilsson, Region Kalmar län
 • Peter Sandwall, Länsstyrelsen Kalmar län
 • Babs Stuiver, Sveaskog

Kontaktperson är samordnaren för strategierna, Magnus Hellgren