Om oss

Styrelsen för Smålands skogs- och trästrategier

 • Helena Jonsson, ordförande, Länsstyrelsen Jönköpings län
 • Sunny Sandström, ordförande, Region Kronoberg
 • Maria Arnholm, Länsstyrelsen Kronobergs län
 • Anders Philipsson, Skogsstyrelsen
 • Johan Nyman, LRF
 • Lars-Ove Johansson, Södra skogsägarna
 • Thomas Strand, Region Jönköpings län
 • Håkan Koran, GS-facket
 • Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet
 • Ingrid Wadskog, Jönköping university
 • Sofia Seifarth, Region Kalmar län
 • Allan Widman, Länsstyrelsen Kalmar län
 • Babs Stuiver, Sveaskog

Kontaktperson är samordnaren för strategierna, Magnus Hellgren