Projekt och aktiviteter

Skogs- och trästrategierna ger upphov till många projekt och aktiviteter. Efterhand som handlingsplanerna i de båda strategierna omsätts i konkreta verksamheter kommer de att dyka upp på denna sida. Här finns både planerade, pågående och avslutade aktiviteter. Använd sökfunktionen om du inte hittar rätt via rubrikerna.