Nyskapande naturvård

Nu är pilotprojekt Nyskapande naturvård i full gång. Det ska inspirera skogsägare till att göra insatser i egen skog som skapar en ökning av natur- och sociala värden, men även kulturella och estetiska värden, utöver generell hänsyn och befintliga projekt i skogsbruket.

I vanlig småländsk skog finns det mycket som görs och mer skulle kunna göras. Utöver generell hänsyn i skogsbruket finns naturligtvis många fler möjliga insatser som skulle kunna öka naturvärden med enkla medel i vanlig skog. Till exempel att plantera blommande buskar i kanten på en hänsynsyta, sköta vägkanter för att gynna insekter och smådjur, sätta upp uggleholkar, utveckla kantzoner mot vatten, jordbruksmark, bebyggelse, vägkanter och kraftledningsgator. Nyskapande naturvård bygger på skogsägarens eget initiativ och engagemang med stöd av experter vid behov.

Projektet arrangerar ett antal skogsdagar runt omkring i Småland för att titta på exempel och diskutera vad och hur man kan göra för att öka natur- och sociala värden. Vi kan också ordna seminarium om vi behöver djupdyka inom något område. Information om skogsdagar och allt annat spännande som pågår inom Nyskapande naturvård hittar du på vår facebooksida och Instagramkonto

Pilotprojektet finansieras av Smålands tre länsstyrelser. I styrgruppen ingår även LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och Region Kronoberg.

Är du intresserad, vill bidra med erfarenheter, kunskap och exempel eller har frågor kontakta Josefine Gustafsson via e-post info@josefinegustafsson.se