Nyskapande naturvård

Projektet Nyskapande naturvård fortsätter under 2023. Nu är vi igång med årets spännande skogsdagar och seminarier. Projektet ska inspirera skogsägare till att göra insatser i egen skog som skapar något extra för natur- och sociala värden, men även kulturella och estetiska värden, utöver generell hänsyn och vanliga naturvårdsåtgärder i skogsbruket.

I vanlig småländsk skog finns det mycket som görs och mer skulle kunna göras. Utöver generell hänsyn i skogsbruket finns naturligtvis många fler möjliga insatser som skulle kunna öka naturvärden med enkla medel i vanlig skog. Till exempel att plantera blommande buskar i kanten på en hänsynsyta, sköta vägkanter för att gynna insekter och smådjur, sätta upp fladdermusholkar, utveckla kantzoner mot vatten, jordbruksmark, bebyggelse, vägkanter och kraftledningsgator. Nyskapande naturvård bygger på skogsägarens eget initiativ och engagemang med stöd av experter vid behov.

Projektet arrangerar ett antal skogsdagar runt omkring i Småland för att titta på exempel och diskutera vad och hur man kan göra för att öka natur- och sociala värden. Vi kan också ordna seminarium om vi behöver djupdyka inom något område. Information om skogsdagar och allt annat spännande som pågår inom Nyskapande naturvård hittar du på vår facebooksida och Instagramkonto

Projektet finansieras av Smålands tre länsstyrelser. I styrgruppen ingår även LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och Region Kronoberg.

Är du intresserad, vill bidra med erfarenheter, kunskap och exempel eller har frågor kontakta Josefine Gustafsson via e-post info@josefinegustafsson.se

Skogsdagar och webbinarier 2023

SKOGSDAGAR

Sön 26 mars kl 10-13 Mattias och Lars Gustavsson – Vida Södergård, Lessebo

”Evighetstallar och det underjordiska” med Anders Hildingsson, expert svampar och mykorrhiza

Sön 7 maj kl 10-13 Bertil och Mårten Eriksson – Tävelsrum, Färjestaden, Öland. Anmäl dig här

”Ödeby, fjärilar, hässlen, fägator, orkidéer och ekar”

Lör 27 maj kl 10-13 Mats och Agneta Helge på Höjden – Sännås, Smålandsstenar. Anmäl dig här

”Gårdshistoria, åtgärder för fåglar, insekter som pollinerar och ängsväxter” med Niklas Aronsson expert på fåglar och holkar, BirdLife Sverige

Nyskapande idéer för skogsägare: ”Det har varit mycket konflikt”

vn.se

 

Sön 13 augusti kl 10-13 Thomas och Elin Rostedt – Rödja vid Emån, Bodafors. Anmäl dig här.

”Nattjärilar – en osynlig mångfald i skogen”. Här finns artlistor och tips för den som är nyfiken på nattfjärilar.

Sön 10 september kl 10-13 Ulrika Krynitz och Håkan Strotz – Sjögetorp, Ödeshög. Anmäl dig här

”Produktion av biologisk mångfald i skog och skogsbete”

Mångfaldsgård där inägomarken och skogen går samman. Död ved med mera.

Sön 22 oktober kl 10-13 Emma Svensson – Aneby. Therese Helgesson -vattenexpert Länsstyrelsen Jönköping. ”Skog och vatten” Anmäl dig här

 

WEBBINARIUM

Ons 15 mars kl 19-20 Vad har jag i min skog? med -Anders Hildingsson, länsstyrelsen Jönköping. Om hur man hittar i digitala källor som Artportalen, Artkartan och Min skog.

Ons 18 oktober kl 19-20 Skog och vatten med Ellen Hultman, våtmarksexpert länsstyrelsen Östergötland + någon från skogsstyrelsen om återvätning? Anmäl dig här

Ons 22 november kl 19-20 Vad kan vi göra för däggdjuren i skogen. Elias Turesson är jaktvårdskonsulent i Kronoberg. Anmäl dig här! Här finns presentationen med bilder

KONFERENS
Nyskapande naturvård 2023 och sen…
Fredagen den 1 december kl 9.30-14.30

Plats: Wallby säteri, Skirö Vetlanda

”Småbiotoper och må bra platser – ett år hos skogsägarna som haft skogsdagar”

Bildvisning och föredrag av naturfotograf och granne Mattias Bokinge

Anmäl dig här

Informationsmaterial

Blå åtgärder broschyr

Vad kan jag som markägare göra med vatten

Ekologiskt funktionella kantzoner

Utdrag från Klimatpåverkan av dikad torvtäkt skogsmark (Skogsstyrelsen rapport 21-7)

Här finns en guide för olika slags fågelholkar av Niklas Aronsson

Här finns ett informationsblad om nyskapande naturvård

Webbinarium Artportalen, artfakta, rödlistan 15 mars 2023

Webbinarium Skogsbryn 20 oktober 2022: Bryn 20220630 mq

Här finns bilderna från webbinariet att hämta: Bryn 20220630 mq etc

Artlista och tips för nattfjärilar

Däggdjur i skogen