Skogen har stor betydelse för Småland! Tillsammans kraftsamlar 14 organisationer i Småland för att utveckla den skogliga näringen, träindustriella företag och skogens värden. Här presenteras vår gemensamma vision, strategi och handlingsplan.

Jämställdhetskonferens Götaland

Webbinarium 24-02-06   Jämställdhet börjar tidigt – men ännu mer verkstad behövs! Skogsstrategierna i Götaland har en gemensam grupp som arbetar med jämställdhet. Den 6 februari ordnar vi en konferens med fokus på jämställdhet i utbildning och praktik. Glädjande nog så växer jämställdhetsfrågan även inom de skogliga utbildningarna. När det gäller naturbruksgymnasierna så råder dock också här obalans mellan könen och även i kulturfrågor. Jämställdhetsfrågan har hög prioritet inom det offentliga genom ett regeringsuppdrag till S...

Trähusskolan

Nu startar en ny upplaga av Trähusskolan som ger en grundläggande kunskap om hållbart byggande och trä- eller hybridbyggande. Trähusskolan har tidigare arrangerats i Småland två gånger och erbjuds nu igen till alla som är intresserade. Vi kommer att anordna tre digitala träffar samt ett studiebesök, samt arbetar på ytterligare tre träffar under hösten. Målgruppen är bred och kan skifta från träff till träff men alla intresserade är välkomna till alla träffar. Arbetar du på en kommun som tjänsteman eller politiker, eller är arkitekt, byggs...

Fler nyheter