Skogen har stor betydelse för Småland! Tillsammans kraftsamlar 14 organisationer i Småland för att utveckla den skogliga näringen, träindustriella företag och skogens värden. Här presenteras vår gemensamma vision, strategi och handlingsplan.

Revidering av skogs- och trästrategierna

Trästrategin skapades 2011 och har uppdaterats flera gånger, senast 2017. Skogsstrategin presenterades 2018. Båda strategierna ska revideras under 2021. Trästrategin kommer att revideras från grunden med uppdatering av mål och handlingsplan eftersom träindustrisektorn förändrats mycket under de gångna 10 åren. Skogsstrategin är i jämförelse ung. Vi kommer därför att revidera skogsstrategins handlingsplan men inte de övergripande målen. Under våren kommer vi att ha flera workshops (digitalt) för att diskutera strategierna. Vi kommer att bjuda...

Trähusskolan

För att öka kunskapen om hållbart byggande och hur man bygger i trä kommer vi att starta en seminarieserie ”Trähusskolan” under 2020/2021 i Kronoberg och Kalmar län. Trähusskolan är en expansion av de seminarier som Klimatrådet I Jönköpings län genomförde under förra året. Seminarierna kommer att arrangeras av  Regioner, Länsstyrelser, Green Act (Kronobergs län), Smart Housing Småland, WSP, Linnéuniversitetet och Goda hus. Läs mer om seminarierna och ta del av innehållet. Seminarie 1,  5 oktober 2020. Fossilfritt byggande - är träbyggande e...

Fler nyheter