Skogen har stor betydelse för Småland! Tillsammans kraftsamlar 14 organisationer i Småland för att utveckla den skogliga näringen, träindustriella företag och skogens värden. Här presenteras vår gemensamma vision, strategi och handlingsplan.

Årskonferensen 2022

Äntligen kan vi träffas igen och ha Årskonferens för strategierna. Denna gång tar vi ut svängarna ordentligt och tittar framåt i tiden. År 2072 kommer de flesta av oss inte att finnas kvar men de beslut vi fattar i dag kommer att ha stor betydelse då, när de nyplanterade hyggena vuxit upp och är avverkningsmogen skog. Fram till 2072 kommer vi ha 13 riksdagsval och vi kan inte ens gissa vilka beslut som fattas i framtiden. Mycket i skogen är detsamma som för 50 år sedan men mycket är också helt annorlunda. Var hamnar vi om vi följer hjulspåre...

Trähusskolan

För att öka kunskapen om hållbart byggande och hur man bygger i trä kommer vi att starta en seminarieserie ”Trähusskolan” under 2020/2021 i Kronoberg och Kalmar län. Trähusskolan är en expansion av de seminarier som Klimatrådet I Jönköpings län genomförde under förra året. Seminarierna kommer att arrangeras av  Regioner, Länsstyrelser, Green Act (Kronobergs län), Smart Housing Småland, WSP, Linnéuniversitetet och Goda hus. Läs mer om seminarierna och ta del av innehållet. Seminarie 1,  5 oktober 2020. Fossilfritt byggande - är träbyggande e...

Fler nyheter