Jämställdhet i skogen i Götaland tar ett steg framåt

Skogsstrategierna i länen i Götaland och Skogsstyrelsen har bildat en gemensam grupp ”Jämställdhet i syd” som kommer att arbeta med konkreta insatser inom jämställdhet. Fokus ligger på jämställdheten i utbildningar, arbetslivet och privatskogsbruket. Läs mer om gruppens arbete på Skånsk skogsstrategi. Vi kommer att publicera ett antal artiklar/intervjuer om jämställdhet. Första intervjun är med Mathilda Clausén Wingårdh.