BizWood Småland

– ett projekt för att stärka träexport till Asien och utveckla nya lövträprodukter

Småland utgör centrum för träindustrin i Sverige och dess fortsatta utveckling är viktig för sysselsättning och lönsamt skogsbruk. Den småländska träindustrin består huvudsakligen av små och medelstora företag. Många av dem har begränsade möjligheter att utveckla nya marknader och nya produkter/kundlösningar.
Barr- och lövträindustrin har olika strukturer och affärsmodeller. Barrträindustrin har en stark och komplett värdekedja och arbetar huvudsakligen med standardsortiment i stora volymer och låga marginaler. Branschen är mycket exportberoende och nya tillväxtmarknader i Asien kräver särskilda satsningar för att komma in på.
Lövträindustrin utvecklas dåligt. Trots 18% lövskog och stor bygg och snickeriindustri går det mesta lövträ till massatillverkning och brännved i Sverige. Nästan all lövträvara till den svenska möbel och inredningsbranschen importeras. Lövträindustrin saknar en fungerande värdekedja.
Projektet syftar till att stötta träföretagen i:
1) internationalisering – genom att skapa långsiktiga affärsrelationer med träindustrier (både barrträ och lövträ) på nya tillväxtmarknader i Asien
2) produktutveckling/affärsutveckling – genom att ta fram exempel på nya typer av lövträprodukter som kan inspirera företagen till innovation och affärsutveckling
Projektet ska bidra till en långsiktig bildningsprocess av en komplett värdekedja för lövträindustrin i Småland och Sverige. Projektet leds av Region Kalmar län i samarbete med RISE och Träcentrum.