Vandringsleder i Småland

Det finns gott om vandringsstigar i Småland. Att vandra i naturen ger möjlighet till upptäckter och lära sig nya saker samtidigt som det ger stärkt hälsa och motion. Vandringsleder är också infrastruktur för turism och näringslivsutveckling. De kan därigenom bidra till att bredda intäkterna från skogen. Ett nationellt initiativ för att utveckla låglandsleder (utanför fjällen) har resulterat i en nationell organisering och ett ramverk för utformning och förvaltning av vandringsleder. Det pågår verksamheter i all län med att förbättra lederna och organisera långsiktig förvaltning av dem. I Jönköpings län finns ett samarbete mellan kommuner, region, länsstyrelse och Smålands turism för att utveckla Smålandsleden. Smålandsleden är ett sammankopplat nätverk av flera delleder. I Kalmar och Kronobergs län finns ett gemensamt projekt för att få till en organisering av förvaltningen finansierat genom Naturvårdsverket. På sikt är målet att skapa ett samarbete om lederna i hela Småland.

I Jönköpings län pågår insatser för att rusta upp delar av Smålandsleden och i Kronoberg pågår två projekt som rustar upp Utvandrarleden, Östra Möckelnleden, Spånenleden och Sigfridsleden. Projekten innebär att lederna röjs och nya skyltar sätts upp. Det blir nya informationstavlor vid ledernas entréer och informationsskyltar längs lederna. På vissa platser byggs nya toaletter, vindskydd och grillplatser. Nya spänger, broar och båtöverfarter byggs för att ta sig över blöta områden. Dessa upprustningsprojekt finansieras av EUs jordbruksfond genom Tillväxtverket.