Trähusskolan

Under 2020-21 körde vi en seminarieserie om hållbart byggande i trä. Nu startar vi om Trähusskolan. Den syftar till att öka användningen av trä i byggnation. Eftersom det är annorlunda att bygga stort i trä behövs mer kunskap hos alla aktörer som är inblandade i byggprojekt.  Mötesplatsen.

 

TRÄHUSSKOLAN 2.0

Nu startar en ny upplaga av Trähusskolan som ger en grundläggande kunskap om hållbart byggande och trä- eller hybridbyggande. Trähusskolan har tidigare arrangerats i Småland två gånger och erbjuds nu igen till alla som är intresserade.

Vi kommer att anordna tre digitala träffar samt ett studiebesök, samt arbetar på ytterligare tre träffar under hösten. Målgruppen är bred och kan skifta från träff till träff men alla intresserade är välkomna till alla träffar. Arbetar du på en kommun som tjänsteman eller politiker, eller är arkitekt, byggsystemleverantör, konstruktör eller installatör eller om du arbetar för ett byggföretag är du välkommen att anmäla dig och en kollega till den eller de träffar ni vill delta på.

Dessa första träffar är kostnadsfria. Bakom de första träffarna står Smålands Skogs och Trästrategi drivet av de tre Småländska regionerna och innovationsmiljön Smart Housing Småland drivet av RISE. Som viktiga stödjande partners har vi med oss Trästad Sverige och Träcentrum.

För frågor mejla till magnus.hellgren@kronoberg.se eller magnus.u.falk@ri.se Utbildningarna är kostnadsfria. OSA senast två dagar innan respektive träff.

26 MAJ KLOCKAN 09.30-11.30

Inledning: Strategier och konkret arbete för hållbart byggande.
Vi får en bred bild av hur byggsektorn påverkar klimat och miljön idag för att gå vidare och höra hur strategier hos kommuner och byggherrar eller beställare påverkar omställningen.

Hur påverkar byggsektorn klimat och miljön idag?
Robbin Ljungar, hållbarhetsspecialist på Trä & Möbelföretagen, berättar hur vi kan förändra byggsektorn och hur trä spelar en central roll i den omställningen.

Strategiskt Träbyggande
Vi lyfter olika konkreta exempel på strategier som kommuner har tagit fram för ett mer hållbart träbyggande. Det finns olika vägar till samma mål. Hur kan man påverka inom olika områden? Tidiga skeden? Planprocesser? Upphandling? Var är trösklarna och hur kan man underlätta? Med Jessica Becker, verksamhetsledare för Trästad Sverige.

Hur kan en kommun driva hållbart byggande genom att anta en träbyggnadsstrategi?
Vilka effekter ser vi internt och för näringslivet efter mer än tio år? Vi får lyssna på erfarenheter från Skellefteå kommun. Med Britt-Inger Brisadotter, trästrateg i Skellefteå kommun.

1 JUNI KLOCKAN 13.30-15.30

Upphandling, ekonomi och affärsmodeller – är det mycket annorlunda än att beställa betong- eller stålbyggnader?

Inledning
Hur påverkas mer trä och lägre CO2-utsläpp av hur man riggar en process från beställare och arkitekt till val av entreprenadform? Hur fungerar LOU för ökad hållbarhet i byggandet?

Entreprenadformer och hållbarhet med Tomas Nord, ÖBKN

Vasakronan har beställt ett antal kommersiella lokaler i träbyggsystem. Med Jonas Wahlström, affärsområdeschef.

Programmet uppdateras och fylls på löpande

27 september KLOCKAN 13.30-15.30

TRÄHUSSKOLAN 3 + 4

Nu fortsätter Trähusskolan vilket ger en grundläggande kunskap om hållbart byggande och trä- eller hybridbyggande. Trähusskolan har tidigare arrangerats i Småland två gånger och erbjuds nu igen till alla som är intresserade.

Vi har tidigare anordnat digitala träffar och studiebesök i steg 1 och 2, men nu är det dags för steg 3 och 4. Målgruppen är bred och kan skifta från träff till träff men alla intresserade är välkomna till alla träffar. Arbetar du på en kommun som tjänsteman eller politiker, eller är arkitekt, byggsystemleverantör, konstruktör eller installatör eller om du arbetar för ett byggföretag är du välkommen att anmäla dig och en kollega till den eller de träffar ni vill delta på.

STEG 3 – ETT HYBRIDEVENT
”RISKER MED ATT BYGGA MED TRÄ – FRÅN BESTÄLLNING TILL FÖRVALTNING”

Eventet den 27 september kommer att ske både digitalt och fysiskt på Universitetsområdet, välj vad som passar dig bäst. Det blir föresläsningar med Marie Johansson, professor vid RISE & LNU, Kjell-Ove Sethson, VD Fribo allmännytta och Fredrik Stark, KL-projekt AB.
Eventet startar 13.30 och pågår fram till 15.30, agendan ser ni nedan:

Marie Johansson, professor vid RISE och LNU

Start av höga hus i trä 1994
Huvudsakliga byggsystem
Väsentliga regeländringar sedan 1994
Risker vi sett på tidiga högre trähus
Vad är utmanande i modern nyproduktion:

  • Fukt – väderskydd, långsamma läckage, rörelser under året
  • Brand
  • Ljud/vibration
  • Kostnader

Beställare och förvaltare Kjell-Ove Sethson, VD Fribo allmännytta

Hur såg processen ut för att du/styrelsen valde att bygga i trästomme?
Vad var speciellt fram till alla avtalen var påskrivna innan byggstart?
Hur har de byggt upp sin kompetens för att bygga i trä?
Vilka av ovan risker arbetade ni mest med?
Byggskedet – Slutbesiktning – Drift skedet
Vad tycker hyresgästerna?

Byggare Fredrik Stark, KL-projekt AB

Projektering/handlingar – vad gör du med dem?
Entreprenadformer – fördelar och nackdelar med de olika?
Byggsystemens olika logik på plats
Hur arbetar byggarna med tanke på

  • Fukt
  • Brand
  • Ljud/vibration
  • Kostnader

Skillnader mellan olika byggsystem.
Hur har de byggt upp sin kompetens för att bygga i trä?
Hybrider mellan trä och betong/stål

ANMÄL DIG TILL STEG 3 HÄR!

STEG 4 – FYSISK TRÄFF!
ARKITEKTUR & UTFORMNING AV TRÄBYGGNADER

En guidning och presentationer av träbyggnationer på både engelska och svenska. Eventet startar kl.15.45 och pågår fram till cirka 18.45.
Agendan ser ni nedan:

15.45    Vandra ner till Biologen söder om universitetet, Växjö

16.00    Start av guidad vandring i samarbete med WBN

Vi får djupare presentation av 5 spännande träbyggnader:

1: Biologen– 4 to 8-story building with 136 apartments. Granitor.
2: Geologen– 4-7 story building with 144 apartments. Stora Enso.
3: Hortonomen– 6-story building with 100 student apartments. K2A.
4: Agronomen– 4 to 7-story building with 89 apartments. GBJ.
5: Docenten– 7-story modular building with shops and 248 student apartments., VIDA Building.

18.45       Arrival to Linnaeus University Campus, Laboratory building EPIC;

19.00      Mingelmiddag vid EPIC, frivilligt och på egen bekostnad.

Seminarie 1,  5 oktober 2020. Fossilfritt byggande – är träbyggande en del av lösningen?

Program
Hållbart byggande: Johan Nuder, ICHB
Färdplan för fossilfritt byggande: Maria Brogren WSP. Se presentationen
Lokal färdplan Malmö 2030: Josephine Nellerup, Malmö stad. Se presentationen
Woodfirst- ett strategistöd för kommuner och regioner som vill bygga i trä: Viktoria Karlén, WSP. Se presentationen
En kommunal strategi tas fram: Helena Kylin, Varbergs kommun. Se presentationen
Utvecklingsstrategier och fysisk planering för ökat träbyggande: Fredrik Lindblad, Växjö kommun, Johan Thorsell, Vaggeryds kommun. Se presentationen

Seminarie 2,  3 december 2020. Upphandling, ekonomi och affärsmodeller för träbyggnad.

Program
Användning av upphandling och markanvisning för träbyggande: Fredrik Lindblad, Växjö kommun.  Se presentationen
Klimatkrav i nyproduktion: Sofia Heintz, Sveriges allmännytta. Se presentationen
Från projektidé till färdigt hus med träbyggnadsstrategi: Maria Dahl, Växjöbostäder. Se presentationen
Crossways ett nyskapande byggutvecklingsprojekt: Emma Hult, Skanska, Kristina Thorvaldsson, Växjö kommun. Se Kristinas presentation. Se Emmas presentation
Träbyggprojekt av hyresbostäder i privat regi: Erik Wijkmark, K2A. Se presentationen

Seminarie 3,  8 april 2021. Teknik, material, och risker med träbyggnad.

Program
Hur hanterar man brandrisken i träbyggnader?Erik Wahlström, delägare av brandskyddsföretaget Eld och vatten. Se presentationen
Ljud och akustik i träbyggnader – Jörgen Olsson, forskare i träbyggnad, RISE. Se presentationen
Fukt i träbyggnader – Per Karnehed, Fukt- och energiexpert på Karnehed Design & Construction AB.
Se presentationen
Lärdomar från träbyggnadsprojekt – Maria Dahl, projektledare Växjöbostäder.
Se presentationen

Seminarie 4, 6 maj 2021. Utformning, arkitektur och konstruktion av träbyggnader

Program
Välbefinnande – hur påverkas vi av trä i våra miljöer – Tomas Nord, forskare, Linköpings universitet. Se presentationen
Modern träbyggnadsteknik -Marie Johansson, Smart Housing, RISE. Se presentationen
Möjligheter med trä i arkitektur och gestaltning -Begoña González Fernández, Tengbom. Se presentationen
Exempel på konstruktionslösningar i Limträ och KL-trä – Johan Königsson, Martinssons. Se presentationen
Sara kulturhus – Patrik Rönnmark, WSP. Se presentationen