Markanvändning

Skog utgör en mycket stor del av Småland. Arealen anges i 1000 ha. Källa SCB 2015