Trästrategin

Trästrategin antogs 2011. Den har därefter reviderats två gånger. Här finns den sista versionen som antogs 2017. Trästrategin kommer revideras 2021.

Ladda ner ⤓