Projektrapport Skogliga biobränslen i Kalmar och Kronoberg

Förstudien Hållbart effektivt biobränsleuttag är avslutad. Projektrapporten finns här.

Ladda ner ⤓