Stora forskningssatsningar på löv

I december beviljades flera stora forskningssatsningar på löv. SLU tillsammans med ett 50-tal intressenter beviljades forskningsmedel från Energimyndigheten för forskning om snabbväxande löv (Projektet Trees For Me). Södras forskningsstiftelse beviljade fyra projekt med inriktning på förädling av lövprodukter. Två av projekten handlar om att använda lövträ i byggnation.

Länk till SLUs nyhetsmeddelande om forskningsprojektet

Länk till Södras meddelande om projekten