Spännande program på Klimatveckan

Klimatrådet i Jönköpings län arrangerar klimatveckan 18 – 24 oktober

Torsdagen 21/10 är det två spännande inslag om skogen:
Digital föreläsning – Skogsbruket, utmaningar och möjligheter kl 1100 – 1230

Digitalt seminarium – Vad räcker skogen till? kl 1300 – 1600. Skogsfrågorna gäller för hela Sverige, men fokus i detta seminarium är med regional och lokal prägel. Under seminariet får du lyssna till presentationer om:

  • Tillståndet i skogen och dess råvaror
  • Biologisk mångfald
  • Skogens användningsområden

Här finns hela programmet för Klimatveckan