Trähusskolan

Trähusskolan startades av Klimatrådet i Jönköpings län 2019. Den syftar till att öka användningen av trä i byggnation. Eftersom det är annorlunda att bygga stort i trä behövs mer kunskap hos alla aktörer som är inblandade i byggprojekt. En serie om fyra seminarier som behandlade många olika aspekter av träbyggande samt studiebesök genomfördes 2019. Behoven är lika stora i de andra smålandslänen. Vi kommer därför expandera Träskolan och göra sex seminarier och studiebesök under 2020/21. Läs mer om Trähusskolan på Mötesplatsen.

Seminarie 1,  5 oktober 2020. Fossilfritt byggande – är träbyggande en del av lösningen?

Program
Hållbart byggande: Johan Nuder, ICHB
Färdplan för fossilfritt byggande: Maria Brogren WSP. Se presentationen
Lokal färdplan Malmö 2030: Josephine Nellerup, Malmö stad. Se presentationen
Woodfirst- ett strategistöd för kommuner och regioner som vill bygga i trä: Viktoria Karlén, WSP. Se presentationen
En kommunal strategi tas fram: Helena Kylin, Varbergs kommun. Se presentationen
Utvecklingsstrategier och fysisk planering för ökat träbyggande: Fredrik Lindblad, Växjö kommun, Johan Thorsell, Vaggeryds kommun. Se presentationen

Seminariet finns inspelat och en länk till filmen kan fås via mail

Seminarie 2,  3 december 2020. Upphandling, ekonomi och affärsmodeller för träbyggnad.

Program
Användning av upphandling och markanvisning för träbyggande: Fredrik Lindblad, Växjö kommun.  Se presentationen
Klimatkrav i nyproduktion: Sofia Heintz, Sveriges allmännytta. Se presentationen
Från projektidé till färdigt hus med träbyggnadsstrategi: Maria Dahl, Växjöbostäder. Se presentationen
Crossways ett nyskapande byggutvecklingsprojekt: Emma Hult, Skanska, Kristina Thorvaldsson, Växjö kommun. Se Kristinas presentation. Se Emmas presentation
Träbyggprojekt av hyresbostäder i privat regi: Erik Wijkmark, K2A. Se presentationen

Se hela programmet här

Seminarie 3,  februari 2021. Teknik, material och risker med träbyggnad

Seminarie 4,  mars 2021. Utformning, arkitektur och konstruktion av träbyggnader

Seminarie 5,  april 2021. Klimatdeklarationer och LCA i byggprocessen

Seminarie 6,  maj 2021. Hur ökar vi återbruket i byggprocessen? Energieffektivisering och träbyggnation i samband med renovering och ombyggnation