Trähusskolan

Trähusskolan startades av Klimatrådet i Jönköpings län 2019. Den syftar till att öka användningen av trä i byggnation. Eftersom det är annorlunda att bygga stort i trä behövs mer kunskap hos alla aktörer som är inblandade i byggprojekt. En serie om fyra seminarier som behandlade många olika aspekter av träbyggande samt studiebesök genomfördes 2019. Behoven är lika stora i de andra smålandslänen. Vi kommer därför expandera Träskolan och göra sex seminarier och studiebesök under 2020/21. Läs mer om Trähusskolan på Mötesplatsen.

Seminarie 1,  5 oktober 2020. Fossilfritt byggande – är träbyggande en del av lösningen?

Program
Hållbart byggande: Johan Nuder, ICHB
Färdplan för fossilfritt byggande: Maria Brogren WSP. Se presentationen
Lokal färdplan Malmö 2030: Josephine Nellerup, Malmö stad. Se presentationen
Woodfirst- ett strategistöd för kommuner och regioner som vill bygga i trä: Viktoria Karlén, WSP. Se presentationen
En kommunal strategi tas fram: Helena Kylin, Varbergs kommun. Se presentationen
Utvecklingsstrategier och fysisk planering för ökat träbyggande: Fredrik Lindblad, Växjö kommun, Johan Thorsell, Vaggeryds kommun. Se presentationen

Seminariet finns inspelat och en länk till filmen kan fås via mail

Seminarie 2,  3 december 2020. Upphandling, ekonomi och affärsmodeller för träbyggnad.

Program
Användning av upphandling och markanvisning för träbyggande: Fredrik Lindblad, Växjö kommun.  Se presentationen
Klimatkrav i nyproduktion: Sofia Heintz, Sveriges allmännytta. Se presentationen
Från projektidé till färdigt hus med träbyggnadsstrategi: Maria Dahl, Växjöbostäder. Se presentationen
Crossways ett nyskapande byggutvecklingsprojekt: Emma Hult, Skanska, Kristina Thorvaldsson, Växjö kommun. Se Kristinas presentation. Se Emmas presentation
Träbyggprojekt av hyresbostäder i privat regi: Erik Wijkmark, K2A. Se presentationen

Seminarie 3,  8 april 2021. Teknik, material, och risker med träbyggnad.

Program
Hur hanterar man brandrisken i träbyggnader?Erik Wahlström, delägare av brandskyddsföretaget Eld och vatten. Se presentationen
Ljud och akustik i träbyggnader – Jörgen Olsson, forskare i träbyggnad, RISE. Se presentationen
Fukt i träbyggnader – Per Karnehed, Fukt- och energiexpert på Karnehed Design & Construction AB.
Se presentationen
Lärdomar från träbyggnadsprojekt – Maria Dahl, projektledare Växjöbostäder.
Se presentationen

Seminariet finns inspelat och en länk till filmen kan fås via mail 

Seminarie 4, 6 maj 2021. Utformning, arkitektur och konstruktion av träbyggnader

Program
Välbefinnande – hur påverkas vi av trä i våra miljöer – Tomas Nord, forskare, Linköpings universitet. Se presentationen
Modern träbyggnadsteknik -Marie Johansson, Smart Housing, RISE. Se presentationen
Möjligheter med trä i arkitektur och gestaltning -Begoña González Fernández, Tengbom. Se presentationen
Exempel på konstruktionslösningar i Limträ och KL-trä – Johan Königsson, Martinssons. Se presentationen
Sara kulturhus – Patrik Rönnmark, WSP. Se presentationen

Seminariet finns inspelat och en länk till filmen kan fås via mail

Seminarie 5,  augusti 2021. Klimatdeklarationer och LCA i byggprocessen

Seminarie 6,  september 2021. Hur ökar vi återbruket i byggprocessen? Energieffektivisering och träbyggnation i samband med renovering och ombyggnation