KVIST Kompetensväxel i skog och träbranscherna

Projektet KVIST startades i januari 2020 och kommer pågå till december 2022.

Projektet Kompetensväxel inom skog och trä (KVIST) har som syfte att möta skogs- och träbranschens utmaningar. I projektet ska vi utveckla en småländsk struktur för att utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag i skogs- och träindustrin samt akademin. Den primära målgruppen är skogs- och träindustrin, som har ett behov av kompetensförsörjning och behöver höja kompetens- och kunskapsnivån för att kunna växa och vara konkurrenskraftig.

Läs mer om KVIST hos:

Träcentrum
Linnéuniversitetet