ALIWE

SVENSKA SAMARBETSPROJEKTET ALIWE KAN BLI PILOT INOM NEW EUROPEAN BAUHAUS

RISE och Smart Housing Småland leder det svenska samarbetsprojektet ALIWE som har goda förutsättningar för att bli pilotprojekt för det uppmärksammade EU-initiativet New European Bauhaus 

New European Bauhaus är en ny europeisk storsatsning på hur vi tillsammans ska utforma hållbara, inkluderande och vackra boende- och livsmiljöer i Europa. Initiativet lanserades under hösten 2020 av Ursula van der Leyen, EU-kommissionens ordförande. Hon lyfte särskilt fram betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället. Initiativet bidrar till EU:s klimatmål om en klimatneutral union senast år 2050.

Läs mer på Smart housing Småland