Om skog på Almedalen

Region Jönköpings län arrangerade ett seminarium på Almedalsveckan med rubriken ”EU och den småländska skogen”. Skogsdebatten är fortsatt het och många frågar sig hur olika strategier, målsättningar och åtaganden på EU-nivå påverkar skogsägande och skogsbrukande i Småland. Seminariet har fokus på småländsk skog och politik på europanivå och belyser frågor som:  Vilka beslut är fattade, vilka är på gång och hur påverkar det de småländska skogsägarna?  Hur kan regionerna – bättre – påverka EU-politiken?  Kan olika syn på och tolkning av beräkningar, definitioner och begrepp förstärka polariseringen i skogspolitiken?

Medverkande: Sven Kastö- Brysselkontoret Småland, Blekinge, Halland South Sweden, Jonas Löfstedt- Regionchef Skogsstyrelsen, Gunnar Lindén- LRF Skogsägarna, Magnus Hellgren- samordnare Smålands skogs- och trästrategier. Moderator: Anna Olsson Region Jönköpings län.

Seminariet går att titta på i efterhand på Youtube