Nytt pilotprojekt för klimatanpassat skogsbruk

Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har beviljat medel för ett pilotprojekt för klimatanpassat skogsbruk. Skogsägare ges kunskap om klimatförändringar, deras effekter och möjligheter att motverka dem. Fokus i projektet ligger på klimatnytta: att binda så mycket koldioxid som möjligt utan alltför stora risker och att producera skogsråvara som i sin tur kan substituera fossila ämnen och betong.

Projektets syfte är att få en praktisk tillämning inom privatskogsbruket i södra Sverige baserat på kunskap om klimatets påverkan på skogsproduktionen, skogens klimatnytta och hur man sköter skogen för att minska riskerna för skogsskador. Genom att arbeta med produktionsskogar kommer vi att kunna identifiera vilka hinder som finns, utöver de naturgivna. Behöver lagstiftning eller certifieringsregler förändras? Visionen är att skogsbruket i södra Sverige fokuserar på ett hållbart skogsbruk som inte bara parerar klimatförändringar utan aktivt motverkar riskerna och utnyttjar utökade möjligheter för ökad tillväxt och klimatnytta.

Vill du veta mer, kontakta:

Johan Bergh, professor skog och träteknik, Linnéuniversitetet, johan.bergh@lnu.se