Trähusskolan

För att öka kunskapen om hållbart byggande och hur man bygger i trä kommer vi att starta en seminarieserie ”Trähusskolan” under 2020/2021 i Kronoberg och Kalmar län. Trähusskolan är en expansion av de seminarier som Klimatrådet I Jönköpings län genomförde under förra året. Seminarierna kommer att arrangeras av  Regioner, Länsstyrelser, Green Act (Kronobergs län), Smart Housing Småland, WSP, Linnéuniversitetet och Goda hus.

Seminarie 1,  5 oktober 2020. Fossilfritt byggande – är träbyggande en del av lösningen?

Program
Hållbart byggande: Johan Nuder, ICHB
Färdplan för fossilfritt byggande: Maria Brogren WSP
Lokal färdplan Malmö 2030: Josephine Nellerup, Malmö stad
Woodfirst- ett strategistöd för kommuner och regioner som vill bygga i trä: Viktoria Karlén, WSP
En kommunal strategi tas fram: Helena Kylin, Varbergs kommun
Utvecklingsstrategier och fysisk planering för ökat träbyggande: Fredrik Lindblad, Växjö kommun, Johan Thorsell, Vaggeryds kommun

Seminariet finns inspelat och en länk till filmen kan fås via mail

Seminarie 2,  3 december 2020. Upphandling, ekonomi och affärsmodeller för träbyggnad.

Program
Användning av upphandling och markanvisning för träbyggande: Fredrik Lindblad, Växjö kommun
Klimatkrav i nyproduktion: Sofia Heintz, Sveriges allmännytta
Från projektidé till färdigt hus med träbyggnadsstrategi: Maria Dahl, Växjöbostäder
Crossways ett nyskapande byggutvecklingsprojekt: Emma Hult, Skanska, Kristina Thorvaldsson, Växjö kommun
Träbyggprojekt av hyresbostäder i privat regi: Erik Wijkmark, K2A

Se hela programmet här

Anmäl dig här

Seminarie 3,  våren 2021. Teknik, material och risker med träbyggnad

Seminarie 4,  våren 2021. Utformning, arkitektur och konstruktion av träbyggnader

Seminarie 5,  våren 2021. Klimatdeklarationer och LCA i byggprocessen

Seminarie 6,  hösten 2021. Hur ökar vi återbruket i byggprocessen? Energieffektivisering och träbyggnation i samband med renovering och ombyggnation