Trähusskolan

För att öka kunskapen om hållbart byggande och hur man bygger i trä kommer vi att starta en seminarieserie ”Trähusskolan” under 2020/2021 i Kronoberg och Kalmar län. Trähusskolan är en expansion av de seminarier som Klimatrådet I Jönköpings län genomförde under förra året. Seminarierna kommer att arrangeras av  Regioner, Länsstyrelser, Green Act (Kronobergs län), Smart Housing Småland, WSP, Linnéuniversitetet och Goda hus. Läs mer om seminarierna och ta del av innehållet.

Seminarie 1,  5 oktober 2020. Fossilfritt byggande – är träbyggande en del av lösningen?

Seminarie 2,  3 december 2020. Upphandling, ekonomi och affärsmodeller för träbyggnad.

Seminarie 3,  februari 2021. Teknik, material och risker med träbyggnad

Seminarie 4,  mars 2021. Utformning, arkitektur och konstruktion av träbyggnader

Seminarie 5,  april 2021. Klimatdeklarationer och LCA i byggprocessen

Seminarie 6,  maj 2021. Hur ökar vi återbruket i byggprocessen? Energieffektivisering och träbyggnation i samband med renovering och ombyggnation