Jämställdhetskonferens Götaland

Webbinarium 24-02-06

 

Jämställdhet börjar tidigt

– men ännu mer verkstad behövs!

Skogsstrategierna i Götaland har en gemensam grupp som arbetar med jämställdhet. Den 6 februari ordnar vi en konferens med fokus på jämställdhet i utbildning och praktik.

Glädjande nog så växer jämställdhetsfrågan även inom de skogliga utbildningarna. När det gäller naturbruksgymnasierna så råder dock också här obalans mellan könen och även i kulturfrågor.

Jämställdhetsfrågan har hög prioritet inom det offentliga genom ett regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen med hjälp av Länsstyrelsen. Vidare har ett nationellt jämställdhetsråd för skogssektorn nyligen bildats. Även inom näringslivet får frågan ett allt skarpare fokus.

En jämställdhetsgrupp med representanter för skogsprogrammen i syd har nu arbetat fram ett förslag som fokuserar på stötta gymnasiernas jämställdhetsarbete i utbildning och praktik i Götaland. Mer verkstad behövs för en riktigt bra insats inom jämställdhetsområdet i skogssektorn i södra Sverige!

 

VÄLKOMMEN TILL EN EFTERMIDDAG SPÄCKAD MED TANKAR OCH IDÉER OCH DÄR VI PRESENTERAR VÅRT FÖRSLAG

 

Program

14.00 Start program, Jerker Bergdahl, samordnare regionala skogsprogrammen Götaland, Skogsstyrelsen

14.10 Susanne Öberg, jämställdhetsspecialist, Västernorrland

14.30 Peter Nyman, rektor, Naturbruksgymnasiet Svenljunga.
14.45 Lovisa Medin, regionchef, Derome.
15.00 Kristine Wiklund, expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning, Gröna arbetsgivare
15.15 Karin Bengtsson, jämställdhetsstrateg, Skogsstyrelsen
15.30 Paus
15.40 Presentation av idé och samarbetet i Götaland, flera presenterar.
15.50 Diskussion / erfarenhetsutbyte / samtal – inspel till hur vi ska göra. Hur har vi gjort? Hur vill vi ha det? Hur kommer vi dit?
16.10 Uppsamling, -hur omsätter vi planerna i handling. Götalands skogsstrategier
16.30 Slut

Regionala skogsstrategierna i Småland, Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge och Östergötland.