Årskonferensen 2022

Äntligen kan vi träffas igen och ha Årskonferens för strategierna. Denna gång tar vi ut svängarna ordentligt och tittar framåt i tiden. År 2072 kommer de flesta av oss inte att finnas kvar men de beslut vi fattar i dag kommer att ha stor betydelse då, när de nyplanterade hyggena vuxit upp och är avverkningsmogen skog. Fram till 2072 kommer vi ha 13 riksdagsval och vi kan inte ens gissa vilka beslut som fattas i framtiden. Mycket i skogen är detsamma som för 50 år sedan men mycket är också helt annorlunda. Var hamnar vi om vi följer hjulspåren för de gångna 50 åren till 2072 och var hamnar vi om vi väljer en annan väg?

Plats: Träcentrum i Nässjö eller digitalt. Tid 6 maj 2022 kl. 0900-1530

Konferensen är kostnadsfri. Sista anmälningsdag 22-05-04 kl 12:00

Program:

0900 Registrering, inloggning, fika Moderator Malin von Essen
0930-0950 Inledning; praktisk info, inledning Malin von Essen, Helena Jonsson, Christel Gustafsson
0955-1035 Hur ser våra skogar ut 2072? Skoglig konsekvensanalys (SKA 22), delanalys av tre scenarion i Småland 2072. Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen (dig)
1040-1110 Hur förändras skogsindustrin i det långa loppet. BioFrame Ljusk Ola Eriksson, Linnéuniversitetet

 

1110-1130 Paus
1130-1200 En småländsk skogsgård 2072. Erik Eklund, Skogsägare
1200-1245 Lunch
1245-1335 Gruppdiskussioner Alla
1350-1430 Diskussionspanelen intervjuer Malin von Essen
1430-1520 Frågor till panelen
1520-1530 Avslutning

Frågepanelen består av:

Helena Jonsson, landshövding Jönköpings län
Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg
Tomas Lundmark (medverkar digitalt) Professor skogsskötsel SLU, entreprenör
Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet
Oskar Billing, ung skogsägare
Therese Nilsson, Distriktschef Skogsstyrelsen, naturvård & skötsel

Årskonferensen är ett hybrid-möte med deltagare på plats på Träcentrum i Nässjö och digitalt. Inloggningsuppgifter för digitala deltagare skickas ut till anmälda några dagar innan konferensen.

Presentationerna från konferensens förmiddag:

SKA 22, Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen

BioFrame, Ljusk Ola Eriksson, Linnéuniversitetet

Skogsägare 2072, Erik Eklund, Skogsägare