Mera trä

Vill du veta och lära dig mer om att bygga i trä kan du titta på Nationellt träbyggnadsseminarium 2021. Där finns massor av exempel och berättelser om träbyggnation i hela landet.

SVTs vetenskapens värld har gjort sju program om den svenska skogen kallat ”Slaget om skogen”. Det tredje programmet handlar om användningen av trä och de stora förändringar som pågår inom biokemi och träbyggnation.