Mer naturturism i Småland

Naturturism har en stor betydelse för Småland. Det handlar inte bara om intäkter i turistnäringen utan också ett mer utbrett intresse för natur som är basen för utveckling av de gröna näringarna och möjligheterna att bo och verka på landsbygden. Det finns flera orsaker till att vi kan förvänta oss en ökande naturturism både av lokalbefolkning och inresande turister men också helt nya ovana besökargrupper. Smålands skogs- och trästrategier har flera mål som berör naturturismen; öka skogens attraktivitet, stärka lönsamma företagandet på skogsgården och stärka natur- kultur- och friluftsvärden. Dessa är utgångspunkten för detta möte.

Erfarenheter från andra regioner och länder pekar tydligt på att det är nödvändigt att koordinera insatser för att få en stor effekt. Det finns nu bra möjligheter till stöd för aktiviteter och finansiering av projekt. En långsiktig ökad naturturism fordrar insatser och investeringar från ett stort antal aktörer över lång tid. Det kommer också att fordras prioriteringar eftersom resurserna inte räcker för åtgärder på alla platser.

Södra, LRF, Skogsstyrelsen, Svenska kyrkan och  Smålands länsturismorganisationer, länsstyrelser och regionorganisationer träffades på Huseby Bruk för ett första projekteringsmöte för att kartlägga aktörernas insatsområden och diskutera vad och hur vi kan stärka naturturismen tillsammans. I höst kommer arbetet att fortsätta med att fokusera insatser och forma projekt.