Lövsprickning i Sydsverige

Nu förbereds ett par stora forskningsprogram om lövträd. Förädlad björk är ett starkt alternativ till gran och bland de ädla lövträden är ek i fokus.

Den 23e mars hölls workshopen ”Rikare lövskog”.

 – Vi märker ett stort intresse för lövskogen. För att det ska hända något behövs det någon som tar tag i frågan och ser på helheten, från föryngringar till skötsel, färdiga produkter, rekreation, naturvård och ekologi.
– Vi vill visa vägen genom kommande forskningsprogram,
säger Emma Holmström på SLU, institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap.
– Inte minst lyfts lövskogen fram i landets regionala skogsprogram, vilket bidragit till initiativet Rikare lövskog. Vid workshopen konstaterade Magnus Hellgren, samordnare för Smålands skogs- och trästrategier att målet för dagen var att kolla förutsättningarna för en större kraftsamling i arbetet med löv.
NÅGRA veckor senare, den 12 april, hölls upptakten till bildandet av ett Lövkompetenscentrum i Alnarp. Det har delvis en gemensam grund med ”Rikare lövskog” men är mer inriktad mot snabbväxande lövträd. Det handlar om asp, hybridasp, poppel och inte minst björk.
– Förädlade björkplantor har en fantastisk tillväxt. Redan idag är den konkurrenskraftigt med granen och inom några årtionden kan vi ha björk som växer 50 procent bättre än den oförädlade och har mycket högre kvalité, säger professor Urban Nilsson.

Läs hela nyhetsbrevet hos SLU HÄR