Intressant nyhetsbrev från Skogssällskapet

Det handlar om långsiktiga nyttan av hänsynsytor och webinarier om kronhjort, viltanpassad skogsskötsel, skogsstrategi och den lokala virkesmarknaden.

Läs nyhetsbrevet