Idéworkshop om lövvirke

Företrädare för lövträbranschen träffades för att ta fram idéer för hur vi kan utnyttja lövträresursen bättre. I Småland är 18% av arealen och volymen lövskog. Vi behöver öka intresset för löv hos alla led från planta till färdig produkt. Lövträ är alltför värdefullt för att bara lägga på brasan. Idéer som diskuterades var samarbete i hela Götaland, märkning av svenskt lövträ, databas över företag som handlar med lövträ, utbildnings/kunskapsinsatser för arkitekter och byggsektor, stärka produktionskunskaper för löv.