Hackaton om hållbart skogsbruk

Linnéuniversitetet genomför ett digitalt hackaton den 18-20 mars för att ta fram nya innovativa lösningar för ett hållbart skogsbruk genom att använda den allt mer frekventa tillgången till data från rymden.

Hackatonet är uppdelat i fyra skogliga tematiska utmaningar.

  1. Utveckla nästa generations markfuktighetskarta för hela Sverige.
  2. Förhindra skador orsakade av granbarkborre genom tidig upptäckt och prognoser i form av riskkartor.
  3. Minska körskador i skogen orsakade av skogsmaskiner.
  4. Ta fram nya digitala koncept för hela den skogliga värdekedjan.

Läs med på Linnéuniversitetets webb