Det byggs alltfler bostäder i trä

Från 2018 till 2019 ökade antalet lägenheter i flerbostadshus med trästomme med 48 procent. Samtidigt ökade flerbostadshusen med trästomme sin andel från 13 till 20 procent av den totala marknaden.

Läs artikeln i ATL